روز تاریخ غذا قیمت
شنبه 1400/8/1

چلو کباب

 

 

 

 

کشک بادمجان

چلو کوبیده گوشت

چلو کوبیده گوشت

یک شنبه 1400/8/2 تعطیل تعطیل
دو شنبه 1400/8/3

چلو کوبیده گوشت

استانبولی

43000 تومان

25000 تومان

سه شنبه 1400/8/4

چلو مرغ

بزقرمه

33000 تومان

22000 تومان

چهارشنبه 1400/8/5

چلو خورشت سبزی

چلو گوشت

25000 تومان

55000 تومان