نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

برنج هندی- 10 کیلوگرم

215,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

برنج فجر گرگان- 10 کیلوگرم

445,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

برنج طارم عطری- 10 کیلوگرم

490,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

برنج طارم کبیری- 10 کیلوگرم

460,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

برنج طارم کشت دوم- 10 کیلوگرم

520,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.