پلو ماهی

روز تاریخ غذا
شنبه 1400/11/9
چلو کوبیده گوشت

چلو کوبیده گوشت

استانبولی پلو

استانبولی پلو

یک شنبه 1400/11/10
قرمه سبزی

قرمه سبزی

چلو مرغ زعفرانی

چلو مرغ زعفرانی

دوشنبه 1400/11/11
چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب

خورش قیمه

خورش قیمه

سه شنبه 1400/11/12
چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا

خورش بادمجان

خورش بادمجان

چهارشنبه 1400/11/13
چلو رولت

چلو رولت

چلو کوبیده مرغ

چلو کوبیده مرغ