پلو ماهی

روز تاریخ غذا
شنبه 1400/9/6
چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب

کشک بادمجان

کشک بادمجان

یک شنبه 1400/9/7
چلو مرغ

چلو مرغ

استانبولی پلو

استانبولی پلو

دوشنبه 1400/9/8
بزقرمه

بزقرمه

چلو رولت

چلو رولت

سه شنبه 1400/9/9
قرمه سبزی

قرمه سبزی

پلو ماهی

پلو ماهی

چهارشنبه 1400/9/10
چلو کوبیده گوشت

چلو کوبیده گوشت

خورش قیمه

خورش قیمه