شرحتوضیحات
نام شرکتشرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
موضوع فعالیتارائه خدمات رایانه ای و اینترنت (اجرای شبکه)
ارائه خدمات پخت اعم از پخت و پز، ایاب ذهاب دانشجویی و کارکنان، تاسیسات و نگهداری (برق، آب ، فاضلاب) ، نگهداری فضای سبز و خدمات مهندسی
خدمات اداری اعم از نگهبانی، انبارداری، تنظیف و تولید نهال و محصولات گلخانه ای و
کشاورزی (کشتزاری) و موارد دیگر
سرمایه اولیه 104/700/000/000 ریال
تاریخ تاسیس1381
شماره ثبت1312
شناسه ملی10630086587
کد اقتصادی1148397858

اسامی مدیران عامل از ابتدا تا اکنون:

محمد علیرضایی
مجید قاسمی
حسین رمضانی
محمد علیرضایی
محسن غلامرضایی نژاد

آدرس شرکت :

رفسنجان بزرگراه ولایت، دانشگاه ولی عصر (عج)، پردیس اصلی

شماره تماس:

034-31312218

آدرس سایت:

taavoni-vru.ir

پست الکترونیکی:

sherkattavoni88@gmail.com