نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

جگر گوسفند

140,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

جگر گوساله

140,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

کله پاچه- تمیز نشده

110,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

کله پاچه- تمیز شده

130,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

گوشت گوسفند-با چربی

150,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

گوشت گوسفند-بدون چربی

160,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

گوشت گوساله

150,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.

برنج هندی- 10 کیلوگرم

215,000 تومان

برای خرید به فروشگاه شرکت تعاونی واقع در پردیس اصلی دانشگاه ولیعصر مراجعه نمایید.