اخبار

خرید زمین مسکونی(امکان سنجی)

بنام خدا

شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی کارکنان دانشگاه ولی عصر عج قصد دارد تا نسبت به خرید زمین مسکونی با حدود تقریبی ۷۰ قطعه در محدوده بلوار آزادی اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه همکاران متقاضی خرید زمین تقاضا می شود در خواست کتبی خودرا تا تاریخ ۲۵اردیبهشت ماه جاری به آقای زارع ۰۹۱۳۰۵۱۱۸۵۰ ارسال نمایند وهمچنین می توانند از طریق واتساپ هم ارسال نمایند.بدیهی است در صورت به حدنصاب رسیدن نسبت به خرید زمین یاد شده اقدام خواهد شد ودر ادامه پیگیر تفکیک زمین خواهیم بود.در صورت رسیدن به حدنصاب اولویت بندی بر اساس تاریخ وجوه واریزی در فرجه اعلام شده خواهد بود.ضمنا حدود تقریبی قیمت زمین بدون تفکیک ومعابر : قصبی۸۵۰۰/۰۰۰تومان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *